Máy tẩy rỉ bằng laser

Mã sản phẩm

  • Thao tác đơn giản: Thiết kế tích hợp di động, giao diện đơn giản.
  • Bảo vệ môi trường: Không có hóa chất, không nước thải, bụi và các chất cặn khác.
  • Bảo vệ vật liệu: Làm sạch không tiếp xúc, không làm hư hại chất nền.
  • Ứng dụng rộng rãi: Không bị giới hạn bởi hình dạng, kích thước của sản phẩm.
  • Độ chính xác cao: Độ chính xác định vị cao, độ dày của bề mặt được loại bỏ.
  • Hiệu quả kinh tế: Đầu tư một lần, không có tiêu hao vật liệu.
  • Thiết kế thông minh: Có thể lắp ráp với cánh tay robot để đạt được làm sạch tự động.